Terug
Manifest
Manifest

Een tentoonstelling maken is per definitie niet duurzaam.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
A.
B.
C.
D.
E.

Een tentoonstelling maken is per definitie niet duurzaam. Tegelijkertijd staat het belang van tentoonstellingen — laten we het even samenvatten als het delen van inzichten in heden, verleden en toekomst — voor ons als sector als een paal boven water. Juist tentoonstellingen zijn een manier om belangrijke thema’s van onze tijd - zoals de klimaatcrisis - te agenderen en maatschappelijke verandering aan te jagen. Maar we weten allemaal ook dat we het beter moeten doen: ons verantwoordelijker moeten voelen voor de negatieve impact die onze branche heeft op de planeet, en voor de positieve impact die we met behulp van onze tentoonstellingen kunnen bewerkstelligen. Maar waarom gebeurt dat dan niet?

Deze atlas voor de toekomst van tentoonstellingen geldt als een eerste aanzet waarop we met elkaar duurzaamheid als uitgangspunt durven nemen. De inhoud van een atlas is in principe niet statisch: nieuwe inzichten en geografische veranderingen beïnvloeden hoe de kaart eruit ziet. Dat geldt ook voor dit onderwerp, dat voortdurend in beweging is. Deze atlas geeft richting, nodigt uit tot ontdekking, maar is ook voortdurend in ontwikkeling. De atlas laat ons zien dat er heel veel (denk)richtingen zijn, en bovenal dat het niet nodig is om ons te laten belemmeren door de angst om artistieke concessies te moeten maken of de hoofdprijs te moeten betalen. Duurzaamheid als uitgangspunt komt zo een heel stuk dichterbij!

Wij als museumsector vertegenwoordigen de ideeën van morgen. Deze atlas geeft niet alleen informatie en inspiratie, maar is ook een urgente oproep: laten wij op dit onderwerp niet langer achter de feiten aanlopen maar juist de kartrekker zijn - dát zijn we aan onze stand verplicht.

Om het tij te keren is het nodig om aanwezige kennis in de sector (en daarbuiten) actief met elkaar te delen. ATLAS is dan ook nadrukkelijk een oproep om kennis met elkaar te delen, elkaar te inspireren en samen impact te maken. ATLAS is de start van een kennisplatform voor de toekomst van tentoonstellingen. 


Wat draag jij bij?