OVERONS
OVERONS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
A.
B.
C.
D.
E.
Terug
Een initatief van
Mogelijk gemaakt door

"Hoewel niet iedereen in gelijke mate wordt getroffen, is in de klimaatcrisis niemand veilig, of hij nu op een kleine eilandnatie als de Malediven woont of in een West-Europese staat."

— Mohamed Nasheed, de voormalige president van de Malediven

Uit de verpletterende IPCC-klimaatrapporten blijkt inderdaad dat geen enkele plaats ter wereld nog kan ontsnappen aan de gevolgen van klimaatverandering, of het nu gaat om meer en heviger hittegolven, meer en langduriger droogtes, een toename van zware orkanen of meer en heviger neerslag. In elke regio van de wereld wordt nu melding gemaakt van ten minste één van deze trends, of een combinatie daarvan. En deze trends zullen in de toekomst nog sterker worden. Dat is een van de belangrijkste conclusies van het klimaatpanel van de Verenigde Naties. 

In een tijd waarin onze wereld voor grote veranderingen en uitdagingen staat, grijpt Het Scheepvaartmuseum (maritieme) ontwikkelingen uit het verleden, heden en toekomst aan om de dialoog over actuele kwesties te stimuleren. Ontstaan vanuit de missie van het museum om vanuit onze passie voor en historische relatie met ‘het water’ verbindingen tot stand te brengen, zien wij het als onze taak om de aandacht van ons publiek op de klimaatcrisis te vestigen. Zo ontstond onze samenwerking met de bekroonde fotograaf Kadir van Lohuizen. Van Lohuizen heeft conflicten en onrecht over de hele wereld vastgelegd, variërend van migratie, afvalbeheer, de diamantindustrie en voedselproductie, tot één van de grootste problemen waar de wereld nu mee te maken heeft: de stijgende zeespiegel. 

Rising Tide is een reizende tentoonstelling die de menselijke gevolgen van de stijgende zeespiegel laat zien. De tentoonstelling gaat verder dan het in beeld brengen van één van 's werelds grootste uitdagingen tot nu toe, het is ook een testament van de veerkracht van de mens. Rising Tide biedt een levendige visuele weergave van de wijze waarop de klimaatcrisis nu al van invloed is op plekken als Groenland, Kiribati, Fiji, Papoea-Nieuw-Guinea, Bangladesh, Panama, Jakarta, de Marshalleilanden, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en de Verenigde Staten.  

Gecombineerd met onze eigen duurzaamheidsambitie om in 2030 eco-positief te opereren startten wij in 2021 met het onderzoek naar het verduurzamen van (reizende) tentoonstellingen, daarbij de tentoonstelling Rising Tide als casus nemende. Wij willen als museum onze verantwoordelijkheid voor onze planeet nemen en op vernieuwende wijze onderzoeken wat dat betekent voor het museum als instituut. Dat komt samen in deze Atlas, die we met trots presenteren aan de sector en waar we bovenal van hopen dat deze als aanzet dient ten aanzien van de verduurzaming van de museumwereld.  

Namens Het Scheepvaartmuseum,  
Michael Huijser
Directeur

Projectteam Het Scheepvaartmuseum

Nienke van der Wal 
Projectleider Rising Tide & Atlas
 

Cato Ebeling Koning 
Hoofd Development
  

Marleen Smit 
Hoofd Marketing en Communicatie

Uitvoering Vandejong

Floris van Driel
Art direction & Design

Maartje van Laarhoven
Head of Projects

Cyril van Sterkenburg
Directeur & Creative Strategist

Marco van der Vlag
Animation

Ali Jamal Hussain
Web development

Fleur van ‘t Slot
Video Interviews

Partners